Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 65/2018

w sprawie: powołania Komisji Plebiscytowej "Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław"

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 64/2018

w sprawie: powołania Kapituły Plebiscytu "Laur Przedsiębiorczości i Aktywości Społecznej w Gminie Pakosław"

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 63/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 62/2018

w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 61/2018

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Bliblioteki Publicznej w Pakosławiu

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 60/2018

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Pakosław na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 59/2018

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019-2022

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 58/2018

w sprawie: powołania wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 57/2018

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 56/2018

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Strony