Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 56/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 55/2019 z dnia 3 czerwca 2019r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 54/2019 z dnia 30 maja 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 53/2019 z dnia 20 maja 2019

w sprawie zmiany plnu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 52/2019 z dnia 20 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 51/2019 z dnia 06 maja 2019

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 50/2019 z dnia 06 maja 2019

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 49/2019 z dnia 02 maja 2019

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 48/2019 z dnia 02 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 47/2019 z dnia 19 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały budźetowej na rok 2019

Strony