Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2017

W sprawie: wyznaczenia pana Przemysława Demuta do pełanienia w zastępstwie obowiazków dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2017

W sprawie:  przeprowadzenia konsulatacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Osiek dotyczących zmiany granic pomiędzy Gmnia pakosław a Gminą Jutrosin

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2017

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dębionka dotyczących zmiany granic pomiędzy Gmą Pakosław a Gminą Rawicz

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2017

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy służącej wyznaczaniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 11/2017

W sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 10/2017

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 9/2017

W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. kooordynacji procesu powstawania Programu Rewitalizacji

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 8/2017

w sprawie: wyboru organizacji, która w 2017 roku ma realizować zadanie publiczne pn."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 7/2017

W sprawie:  powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 6/2017

w sprawie: Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pomocnie, obręb Pomocno.

Strony