Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 68/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 67/2017

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Pakosław oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 66/2017

w sprawie: przyznania nagrody finansowej za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 65/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 64/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Pakosław na rok 2018.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 63/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PAkosław na lata 2018-2021

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 62/2017

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na  2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 61/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 60/2017

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 59/2017

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i w najem

Strony