Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2017

W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pakosławiu, adres: ul. Parkowa 2, 63-920 Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2017

W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Chojnie, adres: Chojno 6A, 63-921 Chojno.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 28/2017

W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chojnie, adres: Chojno 6A, 63-921 Chojno

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2017

W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawoej w Sowach, adres: Sowy 75, 63-920 Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2017

W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mari Skłodowskiej Curie w Pakosławiu, adres: ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2017

W sprawie: wyboru organizacji, która w 2017 roku ma realizować zadania publiczne pn. "Dziłania z zakresu turystyki i krajoznawstwa"...

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2017

w sprawie:  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2017

w sprawie:  zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2017

w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Chojnie 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2017

w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola w Pakosławiu

Strony