Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 46/2017

w sprawie powołania Komisji Plebiscytowej "Laur Przedsiebiorczości i Aktywności Społecznej"

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 45/2017

w sprawie powołania Kapituły w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu "Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 43/2017

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Wójta Gminy nr 42/2017

w sprawie: powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Wójta Gminy nr 41/2017

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 40/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2017

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 38/2017

w sprawie: przyznania nagrody finansowej za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Wójta Gminy nr 37/2017

w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2017

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pakosławiu

Strony