Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 13/2019 z dnia 12 lutego 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Golejewo 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 12/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Golejewo

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 11/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Podborowo 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 10/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Podborowo 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie: zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Niedźwiadki 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 8/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie  zwołania zebrania mieszkańców sołectwa: Golejewko

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 7/2019 z dnia 8 lutego 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niedźwiadki 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 6/2019 z dnia 6 lutego 2019r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2019 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019

w sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dzieci na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 4/2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Golejewko

Strony