Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr WG.0050.12.2020 z dnia 25 marca 2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr WG.0050.12.2020 z dnia 25 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chojnie, obręb Chojno

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.11.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.10.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wyboru organizacji, które w 2020 roku będą realizować zadania publiczne pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.9.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery dzialalności pożytku publicznego w 2020 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.8.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.7.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.6.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wlontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.5.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.4.2020 z dnia 31 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dzieci na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław

Strony