Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 46/2019 z dnia 29 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rokm 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 45/2019 z dnia 28 marca 2019

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 44/2019 z dnia 28 marca 2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 43/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 42/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 41/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Zaorle 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 40/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wybrów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zaorle 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 39/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 38/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Białykał

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 37/2019 z dnia 20 marca 2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów Słtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Białykał 

Strony