Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 41/2018

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zaorlu, obręb Zaorle

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 40/2018

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Białykał 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 39/2018

w sprawie: zmiany planu finasowego zadań z zakesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 38/2018

w spawie: zminy uchwały budżetwej na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 37/2018

w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 36/2018

w spawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Góreczkach Wielkich, obręb Góreczki Wielkie

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 35/2018

w sprawie: ogłoszenia wykzu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 34/2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 33/2018

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 32/2018

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok 

Strony