zarządzenie Wójta Gminy nr 38/2017

W sprawie: przyznania nagrody finansowej za osiągnięcia sportowe

Zarządzenie Wójta Gminy nr 37/201

W sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2017

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pakosławiu

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2017

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Chojnie 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2017

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chojnie

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33.2017

W sprawie: zatwierdzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sowach

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2017

W sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Zarządzenie Wójta Gminy nr 31/2017

w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2017

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pakosławiu, adres: ul. Parkowa 2, 63-920 Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2017

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Chojnie, adres: Chojno 6A, 63-921 Chojno.

Strony