Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 52/2018

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami na 2018 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 51/2018

w sprawie zmiany uchwały udżetowej na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 50/2018

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 49/2018

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 48/2018

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów inwentarzowych jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Pakosław.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 47/2018

w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 46/2018

w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 45/2018

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania wykonania budżetu Gminy Pakosław oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 44/2018

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zkresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 43/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Strony