NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Podstawa prawna: art. 28 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

2. Załączniki:

  • Dokumenty na potwierdzające prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości.
II. OPŁATY:

Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 90 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.