Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacy część wsi Pakosław i część wsi Sowy.