Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Sowy i Sworowo