Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław" w 2019 roku

Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zgłaszać swoje uwagi do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 8:00.

Ogłoszenie o wyborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosław

Ogłoszenie - sprzedaż elementów z demontażu