Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie WG.0050.65.2019 z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży