Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Sowach