INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Urząd Gminy w Pakosławiu informuje, że z dniem 01 września 2012 roku, zmianie ulegają niektóre przepisy Ustawy o systemie oświaty dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WYGASZENIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 167, poz. 1372)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

DECYZJA ZMIENIAJĄCA DANE OSOBOWE W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z 1982 r. , Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1372)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 167, poz. 1372)

I. WYMAGANE DOKUMENTY: