Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2019-02-23
Np: 2019-02-23
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Numer sesji (data): IV (2019-01-24)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_32.pdf850.36 KB
glosowanie_uchwala_nr_32.pdf237.98 KB
Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019-2022
Numer sesji (data): IV (2019-01-24)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_31.pdf5.77 MB
glosowanie_uchwala_nr_31.pdf238.29 KB
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_30.pdf9.29 MB
glosowanie_uchwala_nr_30.pdf238.55 KB
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019-2022
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_29.pdf5.53 MB
glosowanie_uchwala_nr_29.pdf239.62 KB
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_28.pdf3.4 MB
glosowanie_autopoprawki.pdf238.59 KB
glosowanie_uchwala_nr_28.pdf238.99 KB
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018-2021
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_27.pdf6.1 MB
glosowanie_uchwala_nr_27.pdf239.59 KB
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_26.pdf622.34 KB
glosowanie_uchwala_nr_26.pdf239.04 KB
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych Rady Gminy Pakosław na 2019 rok
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_25.pdf301.85 KB
glosowanie_uchwala_nr_25.pdf240.79 KB
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestzrennego Rady Gminy Pakosław na 2019 rok
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_24.pdf285.89 KB
glosowanie_uchwala_nr_24.pdf240.99 KB
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Numer sesji (data): III (2018-12-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_23.pdf407.23 KB
glosowanie_uchwala_nr_23.pdf239.2 KB

Strony