Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2017-10-19
Np: 2017-10-19
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/214/20177.81 MB
Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017-2020
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/213/20178.38 MB
Uchwała Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf za odprowadzanie ścieków z miejscowości Góreczki Wielkie, Ostrobudki i Osiek
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/212/2017271.89 KB
Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/158/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/211/2017956.38 KB
Uchwała Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/171/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/210/2017972.94 KB
Uchwała Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 1 roku, których przedmiotem są te same nieruchomości.
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/209/2017514.29 KB
Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 września 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/109/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Numer sesji (data): XXVII (2017-09-14)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVII/208/20172.47 MB
Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/207/20177.2 MB
Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017-2020.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/206/20175.08 MB
Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/205/2017277.04 KB

Strony