Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2020-02-18
Np: 2020-02-18
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_116.pdf703.2 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_116.pdf240.83 KB
Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław na 2020 rok
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_115.pdf294.97 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_115.pdf241.33 KB
Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_114.pdf280.88 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_114.pdf240.81 KB
Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_113.pdf311.05 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_113.pdf241.73 KB
Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych Rady Gminy Pakosław za 2019 rok
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_112.pdf353.43 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_112.pdf242.54 KB
Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Gminy Pakosław za 2019 rok
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_111.pdf242.73 KB
PDF icon uchwala_nr_111.pdf333.06 KB
Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora na uchwałę Rady Gminy Pakosław
Numer sesji (data): XIV (2020-01-22)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_110.pdf2.4 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_110.pdf234.85 KB
Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_109.pdf9.48 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_109.pdf240.59 KB
PDF icon przeglosowanie_autopoprawki_do_projektu_budzetu_na_2020.pdf238.13 KB
Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020 - 2023
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_108.pdf6 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_108.pdf241.23 KB
Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Numer sesji (data): XIII (2019-12-30)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_107.pdf802.9 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_107.pdf240.62 KB
PDF icon przeglosowanie_autopoprawki_do_zmiany_uchwaly_budzetowej_na_2019rok.pdf238.51 KB

Strony