Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2019-06-27
Np: 2019-06-27
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_68.pdf3.4 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_68.pdf237.92 KB
Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019 - 2022
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_67.pdf4.71 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_67.pdf238.52 KB
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie wniesienia przez Gminę Pakosław wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.zo.o. z siedzibą w Lesznie
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_66.pdf268.68 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_66.pdf238.54 KB
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_65.pdf168.06 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_65.pdf237.85 KB
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_64.pdf839.76 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_64.pdf236.82 KB
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_63.pdf335 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_63.pdf238.05 KB
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pakosław
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_62.pdf1.05 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_62.pdf237.94 KB
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_61.pdf896.58 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_61.pdf238.11 KB
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Pakosławiu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_60.pdf435.48 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_60.pdf239.26 KB
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Pakosław do Stowarzyszenia o nazwie "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu"
Numer sesji (data): VIII (2019-06-11)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_59.pdf299.66 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_59.pdf238.76 KB

Strony