Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2018-08-18
Np: 2018-08-18
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego
Numer sesji (data): XXXVIII (2018-08-01)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala.pdf235.29 KB
Uchwała nr XXXVII/293/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_293.pdf4.13 MB
Uchwała nr XXXVII/292/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 - 2021
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_292.pdf5.15 MB
Uchwała nr XXXVII/291/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_291.pdf280.9 KB
Uchwała nr XXXVII/290/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia przez Gminę Pakosław wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.zo.o. z siedzibą w Lesznie
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_290.pdf265.84 KB
Uchwała nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Pakosław
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_289.pdf2.86 MB
Uchwała nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pakosław
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_288.pdf162.33 KB
Uchwała nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_287.pdf168.23 KB
Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pakosław" oraz "Zasłużony dla Gminy"
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_286.pdf333.86 KB
Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Sowach
Numer sesji (data): XXXVII (2018-06-21)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
uchwala_nr_285.pdf283.14 KB

Strony