Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2017-06-28
Np: 2017-06-28
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/200/2017529.52 KB
Uchwała Nr XXV/199/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/199/20175.76 MB
Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017-2020.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/198/20175.54 MB
Uchwała Nr XXV/197/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: wniesienia przez Gminę Pakosław wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/197/2017194.66 KB
Uchwała Nr XXV/196/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pakosław
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/196/2017187.27 KB
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ1.09 MB
Uchwała Nr XXV/195/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/195/2017268 KB
OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM539.12 KB
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY6.42 MB
Uchwała Nr XXV/194/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosław z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2016 rok.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/194/2017212.91 KB
Uchwała Nr XXV/193/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu za rok 2016.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/193/2017191.46 KB
Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
Numer sesji (data): XXIV (2017-04-27)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIV/192/2017536.71 KB
Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
Numer sesji (data): XXIV (2017-04-27)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIV/191/20174.63 MB

Strony