Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2017-12-18
Np: 2017-12-18
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
Numer sesji (data): XXX (2017-12-07)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXX/236/20173.7 MB
Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/235/20177.14 MB
Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/234/20172.49 MB
Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/312/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 26.06.2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/233/2017366.9 KB
Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/232/2017485.49 KB
Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Pakosław na lata 2017-2032"
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/231/201735.24 MB
Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pakosław na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/230/20172.19 MB
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sowach
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/229/2017274.45 KB
Uchwała Nr XXIX/228/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chojnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chojnie
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/228/2017279.19 KB
Uchwała Nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie
Numer sesji (data): XXIX (2017-11-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXIX/227/2017299.8 KB

Strony