Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2017-08-20
Np: 2017-08-20
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/207/20177.2 MB
Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017-2020.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/206/20175.08 MB
Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/205/2017277.04 KB
Uchwała Nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pakosławiu oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/204/20171.1 MB
Uchwała Nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Pakosław obejmującego część obrębu Pakosław.
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/203/2017837.93 KB
Uchwała Nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosław na lata 2013-2017
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/202/2017590.36 KB
Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023
Numer sesji (data): XXVI (2017-06-29)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXVI/201/201734.19 MB
Uchwała Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/200/2017529.52 KB
Uchwała Nr XXV/199/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/199/20175.76 MB
Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017-2020.
Numer sesji (data): XXV (2017-05-30)
Kadencja: 2014 - 2018
ZałącznikWielkość
Uchwała Nr XXV/198/20175.54 MB

Strony