Kliknij, aby wyszukać uchwałę
Wpisz fragment tekstu jaki zawiera uchwała
Wybierz temat, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję, wciśnij CTRL i wybierz kategorie
Np: 2019-04-25
Np: 2019-04-25
Określ przedział czasowy, w jakim została podjęta uchwała
Wybierz jedną kadencję lub kilka kadencji (wciśnij CTRL i zaznacz/odznacz szukane kadencje)
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Numer sesji (data): VI (2019-03-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_46.pdf2.8 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_46.pdf240.17 KB
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019 - 2022
Numer sesji (data): VI (2019-03-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_45.pdf4.53 MB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_45.pdf240.2 KB
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych Rady Gminy Pakosław za 2018 rok
Numer sesji (data): VI (2019-03-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_44.pdf280.57 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_44.pdf241.97 KB
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Gminy Pakosław za 2018 rok
Numer sesji (data): VI (2019-03-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_43.pdf287.12 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_43.pdf242.19 KB
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy
Numer sesji (data): VI (2019-03-27)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_42.pdf625.58 KB
PDF icon glosowanie_uchwala_nr_42.pdf240.57 KB
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pakosławiu
Numer sesji (data): V (2019-02-21)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_41.pdf339.58 KB
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru utworzenia filii Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pakosławiu z siedzibą w Sowach
Numer sesji (data): V (2019-02-21)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_40.pdf368.66 KB
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sowach
Numer sesji (data): V (2019-02-21)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_39.pdf1.2 MB
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Numer sesji (data): V (2019-02-21)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_38.pdf2.69 MB
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gosp. Niskoemisyjnejj
Numer sesji (data): V (2019-02-21)
Kadencja: 2018 - 2023
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_37.pdf501.83 KB

Strony