Apel nr1/15 w sprawie wpisu złóż węgla brunatnego

Apel w sprawie odrzucenia zapisów projektu ustawy Prawo wodne.

stanowisko w sprawie finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Stanowisko Nr 1/2013 Rady Gminy Pakosław

w sprawie propozycji podziału środków PROW na lata 2013-2020.

Apel nr XV/1/2012 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 lutego 2012 roku

w sprawie odstąpienia od budowy kopalni odkrywkowej wegla brunatnego w gminach Miejska Górka, Krobia i Poniec.