Radni VII kadencji

                                

W skład Rady Gminy wchodzą:

MIROSŁAW BIECHOWIAK - PRZEWODNICZĄCY RADY

Radni VI kadencji

W skład Rady Gminy wchodzą:

Sędłak Antoni - przewodniczący