Radni VII kadencji

                                

W skład Rady Gminy  wchodzą :

   MIROSŁAW BIECHOWIAK            -     PRZEWODNICZĄCY RADY

Radni VI kadencji

W skład Rady Gminy wchodzą:

Sędłak Antoni - przewodniczący