SPRAWOZDANIE z przebiegu załatwienia petycji złożonych do Rady Gminy Pakosław za 2019 rok