SPRAWOZDANIE z przebiegu załatwienia petycji złożonych do Rady Gminy Pakosław za 2018 rok

Załączniki: