SPRAWOZDANIE z przebiegu załatwienia petycji złożonych do Rady Gminy Pakosław za 2017 rok

Załączniki: