Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Pan

Mirosław Biechowiak

 

Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2013 rok

Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 rok