Komisja Gospodarki, Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego - VI kadencja

Skład komisji:

  1. Biechowiak Mirosław - przewodniczący
  2. Wojtyś Antoni
  3. Szymkowiak Urszula