Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2018 / 2019

Ogłoszenie nr 592056-N-2018 z dnia 19-07-2018 r.

Gmina Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2018 / 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie nr 582445-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Gmina Pakosław: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2017 / 2018

Ogłoszenie nr 559569-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

Gmina Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2017 / 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.

Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.
Numer ogłoszenia: 137255 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Pakosław: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 198260 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Strony