Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.

Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2016 r. do 30-06-2017 r.
Numer ogłoszenia: 137255 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Pakosław: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 198260 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2015 r. do 30-06-2016 r.

Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2015 r. do 30-06-2016 r.
Numer ogłoszenia: 175384 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2013 r. do 30-06-2014 r.

Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w okresie od 01-09-2013 r. do 30-06-2014 r.
Numer ogłoszenia: 114893 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Data publikacji: 12 października 2012 roku
Termin składania ofert: 22 października 2012 roku
 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 396532 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Strony