Przebudowa drogi gminnej 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie

Pakosław: Przebudowa drogi gminnej 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu - ogłoszenie o zamówieniu

Pakosław: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Numer ogłoszenia: 166293 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław – Sowy, etap I i II

Pakosław: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław - Sowy, etap I i II
Numer ogłoszenia: 215416 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław – Sowy, etap I

Pakosław: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław - Sowy, etap I
Numer ogłoszenia: 148832 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II

Pakosław: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II
Numer ogłoszenia: 38954 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku wodnym "Pakosław" - etap II

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku wodnym Pakosław - etap II
Numer ogłoszenia: 9680 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II
Numer ogłoszenia: 197475 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chojno

Pakosław: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Chojno
Numer ogłoszenia: 100561 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strony