Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomocno

Ogłoszenie nr 617731-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomocno
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek i Pomocno

Ogłoszenie nr 575617-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Gmina Pakosław: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiek i Pomocno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Przebudowa drogi gminnej 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie

Pakosław: Przebudowa drogi gminnej 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu - ogłoszenie o zamówieniu

Pakosław: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Numer ogłoszenia: 166293 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław – Sowy, etap I i II

Pakosław: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław - Sowy, etap I i II
Numer ogłoszenia: 215416 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Pakosław – Sowy, etap I

Pakosław: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pakosław - Sowy, etap I
Numer ogłoszenia: 148832 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II

Pakosław: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II
Numer ogłoszenia: 38954 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Strony