Plan rozwoju miejscowości Góreczki Wielkie

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Góreczki Wielkie. Plan odnowy będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław.

Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Wielkopolska Odnowa wsi”. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Góreczki Wielkie.