Skład i regulamin komisji konkursowej w 2014 i 2015 roku