Wybór organizacji, które w 2018 roku realizować będą zadania publiczne.

Wybór organizacji, które w 2018 roku realizować będą zadania publiczne.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 9.02.2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wybór organizacji, które w 2017 roku realizować będą zadania publiczne.

Wybór organizacji, która w 2017 roku realizować będzie zadanie publiczne.

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 1.02.2017

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Wybór organizacji, które w 2016 roku realizować będą zadania publiczne.

"Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Strony