Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.4.2020 z dnia 31.01.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie WG.0050.65.2019 z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości położonej w Góreczkach Wielkich - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Pakosław

Sprzedaż nieruchomości położonej w Pomocnie, dz. nr 87/2 - II przetarg

Sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku, dz. nr 299 - przetarg III

Strony