Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.55.2018 z dnia 23 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Zarządzenie WG.0050.35.2018 z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.34.2018 z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie WG.0050.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

I Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław.

Zarządzenie nr WG.0050.60.2017 Wójta Gminy Pakosław z dnia 26 października 2017r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

Zarządzenie nr WG.0050.59.2017 Wójta Gminy Pakosław z dnia 26 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddznia w dzierżawę i w najem.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr WG.0050.52.2017 Wójta Gminy Pakosław z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr WG.0050.52.2016 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr WG.0050.51.2016 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Dzierżawa nieruchomości położonych w obrębie Zaorle.

Strony