Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosław

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosław

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2018 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pakosław na 2018 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018-2021