Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosław

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław w 2017 roku

Strony