Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosław

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław w 2017 roku

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosław

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2017 rok

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pakosław na 2017 rok

Strony