Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Zarządzenie nr 23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Zarządzenie nr 19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Strony