Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019-2022

Załączniki: