Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 października 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Załączniki: