Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 72/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok