Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 45/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Załączniki: