Uchwała Nr XX/155/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Załączniki: