Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 62/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Załączniki: