Zarządzenie nr 48 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosław oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury z I półrocze 2013 roku.