Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Załączniki: