Uchwała Nr XXXIII/267/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Załączniki: