Uchwała Nr XXXI/249/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 r.

Załączniki: